"กรุงเก่า" จังหวัดหนึ่งในภาคกลาง มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

🙏📷🌄🌅✨

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา ประวัติศาสตร์อยุธยามีเนื้อที่กว้างขวางตั้งอยู่ใจกลางเมืองอยุธยาและได้ถูกประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจมากมาย ในเมืองโบราณแห่งนี้
1/1
23-24 ตุลาคม 2563

12Go Transport

สถานีมักกะสัน, กรุงเทพ → วัดมหาธาตุ, อยุธยา

฿ 560/คน /ไป-กลับ

Baan Bussara

"ห้องพักดีทำเลก็โอเค"

฿ 301 /คน /1คืน

Total price*

฿ 861 /คน

"At the time of posting this travel package deal, the price for the transportation and the accommodations were as shown below. If you are here on time, you should see the same prices. If they changed, it means that you weren't fast enough and someone booked it before you. But don't worry, you can find other great deals on the linked booking sites." 

Proof of price bus

Proof of price hotel

You liked this deal? Help us reach more people by sharing it :

Can we help?

Sign up for our email list to receive exlusive discounts on our partner's sites.

Our promotions:

bus
car

© 2021 by RandomTravelAsia

  • Randomtravel.asia Facebook
  • Randomtravel.asia Instagram
  • Randomtravel.asia YouTube
  • Randomtravel.asia Twitter
  • Randomtravel.asia Pinterest