ที่เที่ยวเชียงใหม่ ที่เที่ยวเหนือยอดฮิต เที่ยวได้ตลอดปี วันนี้เราจะพาสายบุญไปกันที่ "วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร"

🍂👤🔍✈️🌼🙏

วัดเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนเมือง และขยายขนาดให้สูงขึ้นและกว้างขึ้นกว่าเดิมในสมัยพระยาติโลกราช
1/1
22-24 เมษายน 2564
Image-empty-state.png

Thai Lion Air

(DMK - CNX)

฿ 630/คน /ไป-กลับ

Image-empty-state.png

โรงแรมสตาร์

"สะอาด ถูก ดี ปรับปรุงใหม่ สะอาด"

฿ 336/คน /2คืน

Total price*

฿ 966/คน

"At the time of posting this travel package deal, the price for the transportation and the accommodations were as shown below. If you are here on time, you should see the same prices. If they changed, it means that you weren't fast enough and someone booked it before you. But don't worry, you can find other great deals on the linked booking sites." 

Proof of price flight

1/1

Proof of price hotel

1/1

You liked this deal? Help us reach more people by sharing it :

Can we help?

Thanks for submitting!